INTERNSHIP

Dragi studenti,

Centar za vođenje karijere Panevropskog univerziteta Apeiron već 12 godina uspješno organizuje studentske stručne prakse u partnerskim kompanijama.

Studentska stručna praksa na Panevropskom univerzitetu Apeiron je bodovana u skladu sa Procedurom evaluacije znanja i postignuća studenata.

Zavisno od vrste prakse, vremena provedenog na praksi i poslova koje obavljate, praksa se boduje 3-5 ECTS i mijenja jedan izborni predmet.

Ukoliko ste zainteresovani da realizujete studentsku praksu u najuspješnijim kompanijama u okruženju pridružite nam se na prezentacijama i odaberite praksu koja vas interesuje, popunite prijavu i javite se u Centar za vođenje karijere.